Lid worden van de Jorisgroep!

Scouting in de maatschappij

Scouting is niet alleen een enorm leuke vorm van vrijetijdsbesteding, Scouting is ook maatschappelijk betrokken. Scouting Jorisgroep Oudewater levert bijvoorbeeld bijdragen aan Koninginnedag, biedt gelegenheid voor maatschappelijke stages, heeft een taak tijdens herdenkingsplechtigheden op 4 mei en daarnaast voeren de verschillende speltakken zo nu en dan natuurwerkzaamheden uit en zamelen geld in voor goede doelen en bij rampen.

Kernwaarden

De maatschappelijke waarde van Scouting concentreert zich in de vier waarden van Scouting, geformuleerd door Scouting Nederland: vrijwillige inzet, maatschappelijke betrokkenheid, pedagogische waarde, en jeugd en groen.

  • Vrijwillige inzet: Jongeren krijgen bij Scouting op jonge leeftijd de kans om verantwoordelijke vrijwilligerstaken op zich te nemen. Zo leren ze leiding geven, communiceren en samenwerken met anderen.
  • Maatschappelijke betrokkenheid: Door de aard van de activiteiten en de (internationale) projecten met andere groepen uit de samenleving, worden scouts zich bewust van hun rol in de maatschappij. Ook leren ze kritisch-democratische burgerschapsvaardigheden zoals het leren discussiëren, leren rekening houden met anderen en het leren omgaan met kritiek.
  • Pedagogische waarde: Bij Scouting leren de leden door te doen. De Scoutingmethode geeft kinderen en jongeren de ruimte om te leren en hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Door het gestructureerde, uitgebreide activiteitenaanbod, de goed getrainde leiding, en de vrijheid om te spelen in de natuur vormt scouting een goede pedagogische omgeving waar veel kinderen baat bij hebben.
  • Jeugd en groen: Bij Scouting leren kinderen spelenderwijs de natuur om zich heen kennen en waarderen. Dat spreekt de kinderen aan op hun fantasie en stimuleert creatief denken. Het sterkt hun zelfvertrouwen en leert ze om te gaan met risico's. De natuur stimuleert kinderen om te bewegen, in de natuur aanwezig zijn werkt ontspannend. Kinderen creëren een persoonlijke verbondenheid met de natuur, wat leidt tot zorg voor de aarde en het milieu.

Scouting Jorisgroep Oudewater

Ook bij Scouting Jorisgroep Oudewater komen de kernwaarden die Scouting in de maatschappij kenmerken naar voren. Zo staat samenwerken en leren door te doen hoog in het vaandel in de wekelijkse opkomsten. Ook maken de jeugdleden regelmatig kennis met de (natuur)wereld om zich heen. Maar ook de andere kant van Scouting in de maatschappij komt naar voren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen bij de Jorisgroep.

maatschappij lopen